I percorsi ambigui del nazionalismo nella Spagna dell' Ottocento… e oltre… Rec. a José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001, pp.685, ISBN 84-306-0441-3 - “Spagna contemporanea”, 2003, n. 23, pp. 187-191