Gerardo Pérez Barcala, "A tradución galega do ‘Liber de medicina equorum’ de Giordano Ruffo", A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2013, pp. 712