Diplomatii︠a︡ resursov : syrʹevye resursy i sistema mezhdunarodnykh otnosheniĭ dvadt︠s︡atogo veka : perevod s italʹi︠a︡nskogo. Syrʹevye resursy i sistema mezhdunarodnykh otnosheniĭ dvadt︠s︡atogo veka