Frattura comminuta di "os tibiale externum" unilaterale in atleta