Els drets dels infants des de la perspectiva dels mateixos nens i nenes, dels seus progenitors i dels seus mestres: un estudi camparatiu entre Catalunya (Espanya) i Molise (Italia)